Förälder nära bebis
Logga: Barnens bästa i fokus
Glatt barn springer

Böcker

Här länkar vi till böcker som helt eller mestadels överensstämmer med vår värdegrund om vad som är bäst för barnen. För tillfället innehåller listan endast engelska böcker som Pernilla personligen har läst men den kan mycket väl komma att utökas med svenska rekommendationer från andra pålitliga källor.

Bokomslag

Unconditional parenting
Alfie Kohn

Bokomslag

How to talk so kids will listen and listen so kids will talk
Adele Faber & Elaine Mazlish

Bokomslag

Teach your own
John Holt & Pat Farenga

Bokomslag

Weapons of mass instruction
John Taylor Gatto